Provádíme veškeré výzkumné, redakční a konzultační služby na klíč ● Poctivě a promyšleně pro vás namixujeme ty nejlepší nápady z minulosti i současnosti ● Jsme na trhu od roku 2001 ● Rodinná tradice od roku 1850

Všechna práva vyhrazena / All rights reserved  
© abcRedakce.cz / 2001–2020

Rešerše Psaní Editace Publikování Propagace Poradenství


Kontaktujte nás nezávazně
pro další informace

Buď telefonicky na hotline čísle

+420 777 865 264 (777 VOLÁNÍ)

nebo pohodlně e-mailem s pomocí našeho jednoduchého on-line formuláře.

Snažíme se být dostupní 24/7

Výzkum v archivu nebo v knihovně

Zajišťujeme rešeršní vyhledávání na objednávku. To znamená, že v knihách, časopisech, archivech i v internetových databázích najdeme, dostatečně prověříme a dle vašich požadavků rovněž doložíme, to co hledáte a sháníte. O výsledcích našeho rešeršního hledání pro vás zpracujeme rešeršní protokol. Nejčastěji je to soupis záznamů dokumentů nebo jejich částí (rešerše dokumentografická) nebo souhrn faktografických informací (rešerše faktografická). Rešeršní služba je poskytována na základě vámi sdělených věcných a formálních hledisek (tematika, časové vymezení, klíčová slova).

Jak můžete rešerši využít

Pojmem rešerše (angl. research) se označuje proces vyhledávání informací o určité problematice na základě zadaného rešeršního dotazu nebo výsledný soupis vyhledaných informací.

Jednoduše řečeno jde o vyhledávání informací. Výstup rešerše závisí na individuálních požadavcích. Výsledkem vyhledávání však mohou být plné texty dokumentů (článků, knih apod.), konkrétní data, fakta a parametry, ale také bibliografické záznamy dokumentů apod. Naše služba je založena na erudici a zkušenosti našich profesionálních bibliografů a rešeršérů. Podle vámi zadaných kritérií vám najdou a dodají požadované údaje (pokud existují).

K realizaci rešerší využíváme několik desítek veřejných, interních, soukromých i jiných databází, rejstříků a indexů v elektronické i tištěné podobě. Jsme připraveni rozšířit naše vyhledávací pole i o další zdroje, které nám zpřístupní nebo doporučí klient.

Téměř každý dnes disponuje internetem a nějakým vyhledávačem. Najít požadovanou informaci efektivně, rychle a v dostatečné kvalitě však není vůbec jednoduché. Většina internetových stránek obsahuje pouze balast, který hledání relevantních témat pouze komplikuje. Naši školení rešeršéři dokážou informace najít, vyhodnotit i kriticky posoudit jejich skutečnou hodnotu. Pátrání navíc provádíme nejen na internetu. Prohledáváme i výhradně tištěné zdroje a celou řadu běžně nedostupných databází. V případě potřeby zajišťujeme terénní sběru informací. Neváhejte a zjednodušte si svou práci s hledáním a přípravou podkladových materiálů. Zadejte svou rešerši nám.

Rešerše mohou být jednorázové, opakované i průběžné (rešeršní strategie). může jít o rešerše retrospektivní nebo o systematický monitoring. Aby bylo zřejmé, jak rešerše funguje a k čemu ji lze využít, uvádíme několik modelových případů.

„Kde jsou znalosti? Pohřbené pod záplavou informací.“
– T. S. Eliot, nositel Nobelovy ceny za literaturu

Související služby

›› Obchodní rešerše – Business Research

›› Marketing research – Průzkum trhu

›› Rešerše na klíč usnadní hledání informací

›› Zpracování rodokmenu

›› Monitoring tisku

›› Kde využijete rešerše na klíč


Související reference

›› Ukázky zajímavých rešeršních projektů, které jsme realizovaliÚvodRešerše › Archivní a knižní rešerše