Provádíme veškeré výzkumné, redakční a konzultační služby na klíč ● Poctivě a promyšleně pro vás namixujeme ty nejlepší nápady z minulosti i současnosti ● Jsme na trhu od roku 2001 ● Rodinná tradice od roku 1850

Všechna práva vyhrazena / All rights reserved  
© abcRedakce.cz / 2001–2018

Rešerše Psaní Editace Publikování Propagace Poradenství


Kontaktujte nás nezávazně
pro další informace

Buď telefonicky na hotline čísle

+420 777 865 264 (777 VOLÁNÍ)

nebo pohodlně e-mailem s pomocí našeho jednoduchého on-line formuláře.

Snažíme se být dostupní 24/7

Marketingový průzkum slouží k definování vašich aktuálních marketingových příležitostí i možných problémů. Chcete například přijít na trh s novým produktem? Nejprve je dobré vědět, zda o něj bude mít veřejnost zájem. Stojí za to předem zmapovat případnou konkurenci a vysondovat možná rizika. Marketingový průzkum využijete také při ověřování kvality svých stávajících služeb. Marketing research (MR) odhalí, jak vás vnímají zákazníky, s čím nejsou spokojeni a co je třeba změnit.

K čemu poslouží marketingový průzkum

Úkolem marketingového průzkumu je poskytnout vám relevantní, přesné, spolehlivé, platné a aktuální informace o trhu, produktech a spotřebitelích. Marketingový výzkum shromáždí potřebná data, která pro vás následně setřídíme a analyzujeme. Výsledné závěry vám poskytnou vodítko pro efektivní rozhodování.

Závěry marketingového výzkumu nejsou založeny na subjektivních pocitech nebo na intuici, ale na reálných datech. Když investujete alespoň do základního marketingového průzkumu, patrně tím ušetříte dost velké částky za pozdější chybnou nebo zbytečnou propagaci.

Marketingový průzkum a terénní sběr dat

Konkrétní důvěryhodní pracovníci pro vás sbírají data přímo v terénu. Navštěvují konkrétní prodejny, provádějí průzkumy veřejného mínění či ankety na ulicích, zaznamenávají chování obyvatelstva v rámci určitých kampaní, zjišťují spokojenosti zákazníků apod.

Mezi terénní sběr dat může patřit také Mystery Shopping, tedy testování provozoven s pomocí falešného zákazníka. Jiným druhem terénního sběru dat je dokumentace chování konkurence, prověřování distribuce letáků do domácností, dokumentace a následná analýza relevantních marketingových akcí apod.

Marketing research a obchodní databáze

Vytěžování marketingových databází přináší velkou úsporu času. Nevýhodou je jejich vysoká cena a ne vždy zcela relevantní nebo dostatečně aktuální údaje.

Nabízíme vám konzistentní služby pro marketingový výzkum trhu a účelné vyhodnocení sesbíraných dat. Každý marketingový průzkum přizpůsobujeme konkrétním potřebám klienta.

Ušetřete na reklamě a zacilte svůj marketing
podle výsledků marketingového průzkumu.

Související služby

›› Obchodní rešerše – Business Research

›› Rešerše na klíč usnadní hledání informací

›› Rešeršní výzkum v archivu

›› Zpracování rodokmenu

›› Monitoring tisku

›› Kde využijete rešerše na klíč


Související reference

›› Ukázky zajímavých rešeršních projektů, které jsme realizovali


Související články na redakčním blogu ToSiPiš.cz

›› Tajemství rodu, genealogický pořad České televize (recenze)

›› Genealogický seriál Kdo myslíš,že jsi?

›› Jak získat rešerši? Snadno!

›› Vyhledávání v archivech Státní bezpečnosti (StB)

ÚvodRešerše › Marketingový průzkum trhu

Marketing research – Průzkum trhu