Provádíme veškeré výzkumné, redakční a konzultační služby na klíč ● Poctivě a promyšleně pro vás namixujeme ty nejlepší nápady z minulosti i současnosti ● Jsme na trhu od roku 2001 ● Rodinná tradice od roku 1850

Všechna práva vyhrazena / All rights reserved  
© abcRedakce.cz / 2001–2018

Rešerše Psaní Editace Publikování Propagace Poradenství


Kontaktujte nás nezávazně
pro další informace

Buď telefonicky na hotline čísle

+420 777 865 264 (777 VOLÁNÍ)

nebo pohodlně e-mailem s pomocí našeho jednoduchého on-line formuláře.

Snažíme se být dostupní 24/7

Technická korektura a kontrola obsahu

Vedle jazykové korektury zajišťujeme také další formy kontroly svěřených písemností. Tyto jiné druhy korektury mají spíše technický či jinak odborný charakter. Většinou je neprovádí jazykový korektor, ale editor nebo rešeršér.

Kontrola správnosti a přesnosti obsahu

Kontrola správnosti obsahu má za úkol ověřit správnost klíčových údajů. Pokud je v textu uveden odkaz na určitou publikaci, ověřuje se existence dané publikace, správné uvedení místa a data vydání a přesné stránkování v odkazu. Můžeme ověřit také správnost použití odborných termínů, logiku výkladu, srozumitelnost použitých zkratek apod. Ověřovat lze i celou řadu dalších údajů technického či faktografického typu. Vzhledem k celkové náročnosti hodně závisí na požadavcích zadavatele. Je to výrazně faktografická kontrola.

Technická korektura

Kontrolujeme správné řazení stránek, úplnost příloh, čitelnost textu, řazení kapitol a jejich identické znění s obsahem. Můžeme také ověřit metodickou správnost citace, neobvyklé znaky, umístění obrázků atd. Například:

Předtisková typografická korektura

Kontrola typografie se provádí až ve finální sazbě. V případně zájmu i opakovaně na různých médiích (v počítači, na filmu, v hardcopy). Finální typografická korektura zahrnuje finální kontrolu překlepů, interpunkce, pravopisu, dělení slov a to se zvláštním důrazem na česká pravidla typografie a sazby. V případech, kde se tuzemské typografické zvyklosti rozcházejí s jazykovými pravidly, se většinou přikláníme k jazykové správnosti. Záleží ale na souvislostech. Opět se také ověřují neobvyklé znaky nebo správnost obrázků vložených správným způsobem na správné místo.

Související služby

›› Jazyková korektura češtiny

›› Redigování, editace a copyediting

›› Reprografické práce

›› Restaurování fotografií


Související reference

›› Kde jsme zajišťovali technickou redakci a korektury


Související články na redakčním blogu ToSiPiš.cz

›› Obsahové i formální chyby v textu odstraňuje editor

›› Redaktor zvaný Editor, porodní bába finální verze vašeho textu

›› Jan Tleskač by se vysmál

›› Služby redaktora jsou pro knihu, web i leták nesmírně důležité

›› dTest a mykotoxiny - Svijany nám tak nějak zhořkly

›› A jaký je váš příběh?

ÚvodÚpravy textu › Technické korektury