Provádíme veškeré výzkumné, redakční a konzultační služby na klíč ● Poctivě a promyšleně pro vás namixujeme ty nejlepší nápady z minulosti i současnosti ● Jsme na trhu od roku 2001 ● Rodinná tradice od roku 1850

Všechna práva vyhrazena / All rights reserved  
© abcRedakce.cz / 2001–2022

Rešerše Psaní Editace Publikování Propagace Edukace


Kontaktujte nás nezávazně
pro další informace

Telefonicky na čísle

+420 777 865 264 (neboli 777 VOLÁNÍ)

nebo pohodlně e-mailem. Můžete také využít náš jednoduchý on-line formulář.

Rešerše a redakční služby pro vás!

Technická korektura a kontrola obsahu

Vedle jazykové korektury zajišťujeme také další kontroly svěřených písemností. Takové korekce mají spíše technický či jinak odborný charakter. Většinou je neprovádí jazykový korektor, ale editor nebo rešeršér.

Kontrola správnosti a přesnosti obsahu

Kontrola správnosti obsahu má za úkol ověřit správnost klíčových údajů. Pokud je v textu uveden odkaz na určitou publikaci, ověřuje se existence dané publikace, správné uvedení místa a data vydání a přesné stránkování v odkazu. Můžeme ověřit také správnost použití odborných termínů, logiku výkladu, srozumitelnost použitých zkratek apod. Ověřovat lze i celou řadu dalších údajů technického či faktografického typu. Vzhledem k celkové náročnosti hodně závisí na požadavcích zadavatele. Je to výrazně faktografická kontrola.

Technická korektura

Kontrolujeme správné řazení stránek, úplnost příloh, čitelnost textu, řazení kapitol a jejich identické znění s obsahem. Můžeme také ověřit metodickou správnost citace, neobvyklé znaky, umístění obrázků atd. Například:

Předtisková typografická korektura

Kontrola typografie se provádí až ve finální sazbě. V případně zájmu i opakovaně na různých médiích (v počítači, na filmu, v hardcopy). Finální typografická korektura zahrnuje finální kontrolu překlepů, interpunkce, pravopisu, dělení slov a to se zvláštním důrazem na česká pravidla typografie a sazby. V případech, kde se tuzemské typografické zvyklosti rozcházejí s jazykovými pravidly, se většinou přikláníme k jazykové správnosti. Záleží ale na souvislostech. Opět se také ověřují neobvyklé znaky nebo správnost obrázků vložených správným způsobem na správné místo.

Související služby

›› Jazyková korektura češtiny

›› Redigování, editace a copyediting

›› Reprografické práce

›› Restaurování fotografií


Související reference

›› Kde jsme zajišťovali technickou redakci a korekturyÚvodÚpravy textu › Technické korektury